Sara Skyttedal

Europaparlamentariker för Kristdemokraterna

Kontakt

Kansliets kontaktuppgifter

Sara Skyttedal

Sara Skyttedal
European Parliament, 08F343
Rue Wiertz 60
1047 Brussels

Tele: +32 22845241
E-post: sara.skyttedal@ep.europa.eu

Medarbetare

Dag Elfström
Kanslichef/presskontakt
Tele: +46 70-440 60 64
E-post: dag.elfstrom@ep.europa.eu

David Sikström
Politisk sakkunnig, utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
Tele: +46 73-422 77 99
E-post: david.sikstrom@ep.europa.eu

Simon Tawaifi
Politisk sakkunnig, utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)
Tele: +46 73-530 90 06
E-post: simon.tawifi@ep.europa.eu

Maria Tiger Bodlund
Praktikant
Tele: +32 22845241
E-post: sara.skyttedal@ep.europa.eu