Sara Skyttedal

Europaparlamentariker för Kristdemokraterna

Saras arbete

För ett EU som håller rätt fokus

I valet till Europaparlamentet 2019 toppade Sara Skyttedal Kristdemokraternas valsedel. Hon sökte väljarnas mandat för ett EU som håller rätt fokus. Ett EU som stärker Europas konkurrenskraft och säkerhet, som skyddar våra gränser och som klarar att kombinera tillväxt med klimatomställning. Men också ett EU som tar ett steg tillbaka inom områden där överstatliga kompromisser saknar mervärde.

Valet till Europaparlamentet 2019 blev Kristdemokraternas bästa EU-val någonsin. Kristdemokraterna fick två mandat, och utöver Sara representeras också partiet av David Lega.

I Europaparlamentet har Sara tagit plats i Industriutskottet, arbetsmarknadsutskottet men också i utskottet för rättsliga och inrikes frågor.

Industriutskottet (ITRE) hanterar ett mycket brett spektrum frågor bland annat kopplat till energi- och forskningspolitiken. Industrifrågorna i stort är helt avgörande för att Europa ska klara konkurrenskraften mot omvärlden. Saras arbete i utskottet är fokuserat på att säkra gynnsamma förhållanden för svenska företag.

I Arbetsmarknadsutskottet (EMPL) är Sara vice gruppledare för EPP, Europaparlamentets största partigrupp. Väldigt mycket av det som står på dagordningen i utskottet är saker som bättre hanteras av enskilda länder själva. Frågor som lönebildning och arbetslöshetsförsäkringar ska inte EU lägga sig i. Det är också detta som är Saras huvudfokus i hennes arbete i utskottet.

Sedan våren 2021 sitter även Sara i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE). Utskottet ansvarar för att hanterar frågor som migration, gränshantering, unionens rättsliga samarbeten inklusive terroristbekämpning samt rättsstatsfrågor. Sara vill genom sitt arbete i utskottet fokusera på reformer för att stärka unionens rättsliga sammarbete samt försvara EU:s rätt att ta kontroll över de gemensamma yttre gränserna.

Sara är även ordförande för Europaparlamentets Irak-delegation. Det innebär att hon är ansvarig för det parlamentariska utbytet och samarbetet med Irak. I denna roll prioriterar Sara dels säkerhetsfrågorna och terrorhotet och dels Europas roll för att säkra skydd för Iraks sårbara minoriteter. Inte minst de kaldéer/syrianer/assyrier och armenier, som i århundraden levt kring Nineveslätten och Mosul, befinner sig i ett mycket utsatt läge och behöver aktivt stöd av Europa.

Andra frågor Sara brinner för är laglydiga vapenägares intressen, ett förbättrat europeiskt utbyte med Israel och ett fungerande europeiskt försvarssamarbete.

 

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå